BELANGRIKE TYE

 • Eredienstye : 9:30 vm & 19:00nm
 • Senior Bybelstudie : Dinsdae 9vm
 

Today 
RadDatePicker
Open the calendar popup.
AugustusSeptember 2017Oktober
So.Ma.Di.Wo.Do.Vr.Sa.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

BEDIENINGE

1. MARTUS

Martus is Universiteitsoord se studente gedeelte se uitreikbediening. Martus bied studente groeigeleenthede d.m.v. uitreike, projekte, toere en kampe. Die Martus bediening bied studente baie plek om deel te word van aksies en uitreike, plaaslik en landwyd, waar hulle ‘n verskil kan maak in die wêreld. Vakansietyd toer die studente, gaan op fietstoere, 'n konserttoer, vakansie-oord dienswerkkampe, boukampe en studentejolle. Deur die kwartaal reik ons weekliks meer plaaslik uit na behoeftige gemeenskappe in en om Pretoria. Daar word ook nou beplan aan kwartaallikse korttermyn projekte.

MARTUS komitee se kontakbesonderhede

NAAM

PORTEFEULJE

KONTAK NO

E-POS ADRES

Flip Potgieter

Voorsitter

073 162 7295

u13035054@tuks.co.za

Ruan van der Westhuizen

Sekretaris

071 421 6374

vdw.ruan@gmail.com

Jana de Lange

Voog predikant

076 835 5525

jana@universiteitsoord.co.za


Daar is hoofsaaklik 3 tipes uitreike waarop gefokus word en wat die Martus komitee help fasiliteer vir die studente om self te ontwikkel:

 • Vakansie uitreike
 • Plaaslike deurlopende uitreike
 • Korttermyn projekte
2. MEDIUS

Hierdie is ‘n nuwe bediening wat op die been gebring is en nog in sy babaskoene staan, onder leiding van Ds Louis Venter. Medius fokus op nagraadse en senior studente wat nie meer in die koshuis woonagtig is nie. Die , en meer inligting hieroor kan gekry word by Ds Venter, skakel hom gerus by elven@mweb.co.za

3. HUB

`n Tuiste vir elke student - `n plek om te speel, te kuier, te lag, weg te kom, te swot… a place to be! Met `n heerlike eetplek, internet kafee, ‘pool’tafels, kuierhoekies en kuierplek onder die bome, word voorsien in almal se behoeftes. Hier word jaarliks `n kunsuitstalling(s) gehou, Woorde en wyn-aande,en heelwat daghuise, koshuise en fakulteite gebruik die HUB vir spesiale geleenthede. Die droom van die Hub is `n tuiskomplek vir alle studente, oor kultuurgrense heen. Vir enige Hub-verwante navra kan Ronél Meylahn gekontak word by 0828575752 of vir besprekings kontak Petra Schoeman by 012 3620663/4.

4. STUDIO

Die Studio is Universiteitsoord se ruimte waar daar gefokus word op ontwikkeling en toerusting. Die Studio het aanvanklik begin as ‘n konsep wat ten doel gehad het om materiaal en hulpbronne bymekaar te maak om studente te help om hulle potensiaal te aktiveer. Die bediening het gegroei vanuit die behoeftes om die studente-gemeenskap na gelang van opleiding en gawes te benut, en ook destydse visioneringsproses van die gemeente (toe genoem Droom 2008).

‘n Vinnige kykie na wat by ons aan die gang is sal jou help om die Studio beter te verstaan:

WERKSWINKELS

Verskeie werkswinkels is al by die Studio aangebied, en dit geskied gewoonlik op aanvraag of as ‘n gereelde instelling rondom sekere tye van die jaar. Voorbeelde hiervan is die verhoudingswerkswinkel wat elke jaar rondom Valentynsdag aangebied word, die werskwinkels rondom depressie en seksualiteit, kontemporêre kerkwees, evolusie ensomeer. Behalwe vir die valentynsdagwerkswinkel, word meeste werkswinkels ontwikkel om aan spesifieke behoeftes te voldoen. As ‘n student of selgroep dus daarna vra, kry ons die nodige persone en materiaal bymekaar om so ‘n werkswinkel te hou.

Al is dit tegnies nie werkswinkels nie, is daar ook groepsbyeenkomste wat periodiek deur die studio aangebied word. Twee hoogs suksesvolle wynproe-byeenkomste wat uitstekend bygewoon word, is deel van die studio-program vir die jaar. Die laaste ene word weer in Oktober aangebied, maak dus seker dat jy deel uitmaak hiervan.

KAMPUSTAFELGESPREKKE

Aanvanklik ‘n groot deel van die Studiobediening, het hierdie aspek van die werk met die Adam’s Family-wyk se hulp ontwikkel. Op Dinsdae word daar sowat 2-3 ure op kampus saamgekuier deur enige een wat wil. Die agenda van die kuiers is oop, daar is nie vasgestelde bywoningstye nie, en jy hoef nie amptelik deel te word daarvan nie. As gevolg van verbouiings op kampus is ons kuierplek vir eers weg, maar ons beoog om in die 4de kwartaal darem weer goed op dreef te wees.

MATERIAAL

Die volgende materiaal is deur die Studio ontwikkel of ingekry, en is in boekievorm by die Kerk beskikbaar:

 • Witwarm (Verhoudings)
 • Dissiplines (Tweeweeklange geestelike oefening kursus gemik op die vestiging van ‘n deeglike kontemplatiewe spiritualiteit)
 • Divine Detox (Dink nuut oor geloof, werk effens dekonstruktief in terme van die afbreek van negatiewe denkpatrone)
 • Back to Basics (Wat glo ons? Gespreksdokument wat in twee van die Christengespreksessies gebruik is, maar uitgebreid beskikbaar is vir volwasse kategese)
 • Wie is Jesus?
 • Goeie Begrypers, Halwe Woorde (Gemeenskapsbetrokkenheid vir die gelowige)
 • Werkswinkelmateriaal (hieronder was daar die genoemde werkswinkels oor verhoudings, depressie, en materiaal oor studiometodes wat die Studio as ‘n leesstuk bymekaargemaak het)
 • Nederigheid (hoe om myself te gedra in die teenwoordigheid van mense wat die lewe kan moeilik maak)
 • Leierskap (‘n deeglike en praktiese inligtingstuk oor Leierskap)
 • Publikasies (verskeie publikasies is vir die gemeente verkry as daar so versoek was)

NETWERKE

Wanneer mens nie meer op jou eie kan aangaan of die lewe jou so bietjie inhaal, is daar ‘n goed gevestigde netwerk van kenners wat die Studio vir jou kan verskaf. Verskeie terapeute en beraders se besonderhede word by die predikant van die Studio gehou sodat verwysing en ondersteuning effektief en doeltreffend kan geskied.

PROGRAM

Die Studio se kursusse is so saamgestel dat jy/julle dit in ‘n kwartaal kan inpas. Dit staan jou vry om op enige plek te begin, maar ons sou aanraai jy begin met Divine Detox en gaan van daar af verder. Die program word aaneenlopend opgestel, so hou dus die kommunikasie kanale van die Kerk dop as jy wil weet wat gebeur.

AS JY ONS NODIG HET

 • Vir berading: Skakel jou eie wyksdominee of enige van die predikante. Verwysing en ondersteuning vind hiervan plaas soos wat dit deur die student en die predikant saam besluit word.
 • Vir materiaal: Die materiaal word in die regterkant agter in die Kerk geplaas, laat weet gerus as die materiaal op is voordat dit vervang is. Jy kan ook direk met Alida Marais in die Kerkkantoor skakel by 012 362 0663.
 • Vir werkswinkels: Ten minste drie (3) weke voor ‘n werkswinkel moet ds Louis Venter geskakel word sodat ons deeglik kna voorberei of kenners kan inkry om saam met ons dit aan te bied.
5. TEGNIES

Tegnies behels die toesighouding oor en bestuur van die klank en ander multimedia toerusting van die gemeente. Die verskillende persone wat Sondagaande verantwoordelik is vir die hantering van die klank en klanktoerusting vorm deel van ‘n klankspan. Elke wyk behoort ook hul eie “tegniese-persoon” te hê wat verantwoordelik is vir die wyk se behoeftes aan klank, multimedia ens. Indien jy enige klank/multimedia-toerusting wil bespreek kontak vir Fanie Schoeman by 012 3620663/4. As jy nie regkom nie skakel die Tegniese Bediening se voogpredikant, Fritz Snyman by 0823325781.

6. MUSIEK

Musiek het oor die jare heen ‘n belangrike deel uitgemaak van Universiteitsoord se bediening en ons verstaan van onsself as gemeente. Ons is geseënd met hoogstaande gehalte musikante. O.l.v. Prof Wim Viljoen en Ronél Meylahn poog ons om die aanddiens se musiek en die gepaartgaande aanbiddingsbelewenis gelyktydig gewyd en kontemporêr te laat wees. Ons gebruik ‘n ploeibare ensemble met ‘n verskeidenheid instrumente wat insluit die orrel, kitare, klavier, keyboard, blaasinstrumente en strykinstrumente sowel as ‘n kombinasie van voorsangers.

Ander geleenthede waar musiek ‘n belangrike rol speel in ons aanbiddingsgeleenthede is die wyksdienste, oggenddiens en op kampe. Daar is ‘n musiek-trust in die gemeente vir die bevordering van kerkmusiek.

Die gemeente het ook ‘n eie gemeentekoor wat hoofsaaklik uit student bestaan wat gretig bestuur word deur Paul Vaandrager (paultjie.vaandrager@gmail.com of 0725975467).

GESELS SAAM