Universiteitsoord is ’n NG gemeente in die Noordelike Sinode van die NG Kerk. Ons het as gemeente ontstaan op Woensdag, 29 Julie 1960 toe ons afgestig het in die kerksaal van Pretoria-Oos NG Kerk. Met die totstandkoming van hierdie nuwe gemeente het die groot getal studente wat lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is meteens ’n belangrike faktor geword. Meer as in die verlede het die studente nou pertinent na vore gekom. Die Universiteit van Pretoria het vriendelik ingewillig dat van die lesingsale vir eredienste gebruik kan word.

 

Deur die dekades heen het die gemeente bekend geword o.a. vir die groot Afrikaanse eredienste, die goed bygewoonde eerstejaarskampe, die groot verskeidenheid uitreike en toere, die lewendige studentemusiek, en preke en pastoraat gefokus op studente se ontwikkeling.

 

Die eerste kerkraad het bestaan uit dertien ouderlinge en sewentien diakens. Hulle is op Sondag, 31 Augustus 1960 voorgestel. Die eerste gekombineerde kerkraadsvergadering is gehou op Sondagoggend, 7 Augustus 1960, waar Dr. F.E. O’Brien Geldenhuys tot leraar en Ds. J.E. Potgieter tot studenteleraar van die nuwe gemeente beroep is. Albei is op Sondag, 4 September 1960 bevestig.

 

 

Ons Geskiedenis

Sooispit 14 Mei 1965

Op 3 Mei 1965 het die boubedrywighede van die nuwe kerkgebou en saal amptelik ’n aanvang geneem. Op hierdie geskiedkundige dag het 500 gemeentelede om vyfuur hulle plekke ingeneem. Die leraars het op ’n tafel gestaan waar die kansel sou kom; die kerkraadslede links en regs van hulle; die inwonende gemeentelede op die liturgiese sentrum; en die studentelidmate volgens koshuise ingedeel, elkeen op hulle voorafbepaalde plek langs die buitelyne van die Kerk.

 

Die hoeksteen van die kerkgebou is later die jaar op 23 Oktober 1965 deur Staatspresident C.R. Swart gelê terwyl daar meer as 1 200 mense toegekyk het. Tydens die aanvang van die boubedrywighede in 1965 was daar 2 000 studentelidmate in die gemeente.

 

Hoeksteenlegging deur Staatspesident CR Swart

UNIVERSITEITSOORD behoort en beweeg

Eredienstye:

Oggenddiens- 9:30

Aanddiens- 19:00

 

Kerkgebou:

NG Universiteitsoord,

Duxburyweg 105, Hatfield, 0181.

 

GPS Koördinate:

S23'45.336 en E28'14.201.

Petra Schoeman

(Admin, finansies & studentefinansies)

E-pos: etra@universiteitsoord.co.za

 

Maretha Minnaar

Copyrights (C) 2017 All rights Reserved by NG Universiteitsoord
Copyrights (C) 2017 All rights Reserved by NG Universiteitsoord