WYKE

 

Ons bediening bestaan grotendeels uit Wyke en Bedieninge. Die residensiële deel van die gemeente is opgedeel in 28 wyke wat oor die hele Pretoria strek. Die residensiële wyke is ’n lekker manier om mekaar te versorg en die wyke neem verantwoordelikheid vir verskeie gemeenteaktiwiteite. Die studentebediening is onderverdeel in drie studentewyke; twee vir koshuisstudente en een vir dagstudente. Jou wyk is die plek in die gemeente waar jy kan voel: “ek behoort!”

LUVIT – STUDENTEWYK

Die koshuise wat aan hierdie wyk behoort is Inca, Kiaat, Klaradyn, Kollege, Lilium, Madelief, Mopanie, Sonop, Taaibos en Zinnia. Ons wyk het ’n redelik uitgebreide wykskomitee (WK). Ons probeer om ons wykskomitee so goed as moontlik verteenwoordig te hê op die eerstejaarskamp sodat ’n diep wyksverbintenis reeds daar gevestig word. Op ons eerstejaarskamp werk ons ook met ’n uitgebreide komitee omdat dit ’n effektiewe manier is om seniorstudente ingeskakel te hou en ’n gesonde wyksbetrokkenheid te skep vir die jaar. Van die koshuise werk met groeigroepe. Dit is ’n uitdaging om die Groenkloofkampus se koshuise goed in te skakel. Ons probeer om dit te doen deur veral besoeke aan eerstejaars, lof-aande, goeie kontak met die geestelike HK’s en betrokkenheid by groeigroepe.

 

Deel van ons identiteit is dat ons graag wil hê dat almal behoort, en dat ons geleenthede probeer skep vir almal om te beweeg. Ons wyk het gewoonlik ons eie uitreikprojek. Ons probeer goeie kontak hou met huisouers en HK’s. Ons wyksdienste is ’n hoogtepunt waarin ons ons behoort aan mekaar vier.

 

Die studenteleraar is Ronél Meylahn.

FAMILY BOUND – STUDENTEWYK

Die volgende koshuise vorm deel van Family Bound: Asterhof, Boekenhout, Erika, Curlitzia, Jasmyn, Katjiepiering, Magrietjie, Maroela, Nerina, Olienhout, Voortrekker en Olympus. Die aktiwiteite in die wyk word gereël deur ons wykskomitee (WK) wat bestaan uit twee of meer verteenwoordigers uit elke koshuis. Soos ons naam sê wil Family Bound graag ’n hegte familie vorm waar almal kan voel dat hulle behoort en waar ons mekaar kan uitdaag om te beweeg en sodoende ’n verskil te maak. Inskakeling in ons wyk gebeur gewoonlik by ons eerstejaarskamp en groei deur betrokkenheid en groeigroepe. As wyk soek ons ook altyd na geleenthede om saam te kuier; daarom is wyk-socials, ons spitbraai en wyksdienste vir ons baie belangrik.

 

Die studenteleraar is Fritz Snyman.

AMICUS – STUDENTEWYK

Amicus is Universiteitsoord se dagstudentewyk. Amicus beteken “vriend” en hier is waar ons hoop jy jou lewenslange vriende sal maak en in jou vriendskap met God sal groei. Ons wyk is oop vir enige student of jong werkende in Pretoria wat nie by enige van die Tukkies koshuise woon nie. Ons besef vir dagstudente is universiteit ietwat meer kompleks, aangesien daar nie konstant ’n koshuis vol mense om jou is wat saam met jou hierdie nuwe lewensfase aanpak nie. Daarom wil ons hier vir jou ’n plek skep om te behoort en om te beweeg in God se roeping vir jou lewe.

 

Ons eerstejaarskamp is ’n besondere ervaring en die beste plek om vriende te maak en meer betrokke te raak! Ons hou gereeld sokkies en kuiers, kwartaallikse wyksdienste en weeklikse groeigroepgeleenthede waar jy kan deel word, saam kuier, saam lag en huil, en ook in jou geloof kan groei.

Die studenteleraar is Jana de Lange en jy kan haar gerus enige tyd kontak as jy wil gesels oor enigiets en as jy meer betrokke wil raak.

MEDIUS – JONG WERKENDE WYK

Ons bediening aan nagraadse en seniorstudente en jong werkendes funksioneer ook as ’n wyk tussen die residensiële en studentewyke. Die Medius wyk is ’n groot, opwindende en beweeglike groep jongmense wat ewe ernstig is oor Bybelstudies, aktuele gesprekke, uitreike en lekker saam kuier. Hulle ontmoet op Woensdagaande 19:00-20:00. Kontak vir Suné vir meer inligting.

 

 

 

UNIVERSITEITSOORD behoort en beweeg

Eredienstye:

Oggenddiens- 9:30

Aanddiens- 19:00

 

Kerkgebou:

NG Universiteitsoord,

Duxburyweg 105, Hatfield, 0181.

 

GPS Koördinate:

S23'45.336 en E28'14.201.

Petra Schoeman

(Admin, finansies & studentefinansies)

E-pos: etra@universiteitsoord.co.za

 

Maretha Minnaar

Copyrights (C) 2017 All rights Reserved by NG Universiteitsoord
Copyrights (C) 2017 All rights Reserved by NG Universiteitsoord